Lianne van Rijssel 2018-04-05T12:35:49+00:00
Lianne van RijsselOntmet Afrika
Ik heb Ontmoet Afrika samen met mijn Ghanese vriendin Namaawu opgericht om meer westerse mensen in de gelegenheid te stellen vriendschappen op te bouwen en samen te werken met mensen in Afrika. Ons doel is om eerst een brede basis van kennis en begrip van elkaars cultuur op te bouwen. Vanuit deze basis kan samenwerking en betrokkenheid ontstaan waarin gelijkwaardigheid, duurzaamheid en ondernemersschap speerpunten zijn.

De manier die wij gebruiken om elkaar goed te leren kennen is het tijdelijk samenwerken door middel van vrijwilligerswerk en tijdelijk samenleven door plaatsing in een gastgezin in Ghana en Kameroen.

Vanuit onze organisatie ondersteunen wij ook projecten in Ghana. De projecten kunnen grotendeels gekenmerkt worden door ‘ondernemen tegen armoede’. Daarmee bedoelen wij dat we vooral projecten steunen waardoor mensen in Ghana zelf een inkomen kunnen verdienen en daardoor onafhankelijk van hulp worden. Op dit moment doen we dit vooral door middel van het verstrekken van microkredieten en het opzetten van ‘Pro Poor Tourism’ (kleinschalig duurzaam toerisme in kleine dorpen waardoor de bewoners een extra bron van inkomsten hebben naast de landbouw).

  • Ontmoet Afrika

  • Snaarmanslaan 37
    1815 SC  Alkmaar

  • 072 785 07 13

  • 06 53 84 68 49

website