Missie

Vrouw in Bedrijf Alkmaar is een krachtig en inspirerend netwerk voor de vrouw en haar business, met als doel haar zakelijke en persoonlijke groei te versterken.

Visie

Wij zijn een netwerk voor vrouwelijke ondernemers en managers uit verschillende branches, achtergronden en bedrijfsomvang, waarin het delen van kennis, ervaring, contacten en actuele en relevante informatie centraal staat.

Wij staan voor het opbouwen en onderhouden van goede professionele relaties binnen het netwerk die jou helpen je doelstellingen en ambities verder te realiseren.

De basis van een goed netwerk is respect en vertrouwen en dat is wat ViB Alkmaar vanaf het begin de leden wil bieden. Wij gaan ervanuit dat vanuit dit vertrouwen mooie verbindingen kunnen ontstaan tussen de leden wat ten goede komt aan de zakelijke groei.

Om deze professionele verbindingen te versterken organiseert ViB Alkmaar uiteenlopende activiteiten met als doelstelling om jouw business te versterken.