ViB Co-working

Vanuit het ViB is besloten om een nieuwe dienst bij het ViB te introduceren, namelijk Co-working. Een dienst die alleen voor ViB-leden is.

 

Commissie ViB Co-working

Om inhoud te geven aan het gedachtegoed Co-working hebben een aantal leden van het ViB een commissie gevormd. We hebben wat ideeën uitgewisseld en besloten om in 2015 met een pilot te starten.

 

 

Gedachtegoed Co-working

Co-working gaat een stap verder dan elkaar kennen en netwerken. Elkaar kennen betekent nog niet dat we elkaar op professioneel gebied kennen en weten hoe we van elkaar gebruik kunnen maken. Eenieder heeft in het algemeen op professioneel gebied contact met collega’s uit het eigen vakgebied. Interessant is om uit te zoeken met elkaar hoe we ook wat hebben aan elkaars expertise als het over een ander vakgebied gaat.

Binnen het VIB-netwerk is veel en uiteenlopende expertise aanwezig. In die zin zijn we met elkaar heel rijk en hebben we van alles in huis. We hebben met elkaar in feite een krachtig professioneel netwerk tot onze beschikking.

Hoe zou het zijn als we gebruik zouden kunnen maken van elkaars kennis, kunde, vaardigheden, ideeën en ervaringen. Het uitgangspunt is dat we met de dienst Co-working gebruik kunnen maken van elkaars deskundigheid om zo op een hoger plan te komen met onze eigen onderneming.

Ons doel is dat door Co-working jij als VIB-lid inzichten en gratis advies krijgt voor uitdagingen, problemen en ideeën in jouw eigen bedrijf, terwijl jij op jouw beurt andere VIB-leden helpt met jouw ervaring, professionele kennis en kunde.

Een niet onbelangrijk neveneffect kan zijn, dat je hierdoor je klantenbestand uitbreidt. Als iemand jouw begeleiding als zeer kundig heeft ervaren, dan zal het desbetreffende VIB-lid geneigd zijn klanten met een soortgelijke vraagstelling naar jou door te verwijzen.

Een ander neveneffect is dat je ook anderen helpt die eenzelfde soort vraagstuk hebben en hier ook al heel lang mee rondlopen.

Daarbij heeft de commissie tegelijkertijd onderkend dat er wel een evenredige uitwisseling van kennis en kunde moet zijn. Het is uiteraard niet de bedoeling dat enkele VIB-leden bovenmatig worden belast met allerlei vragen, die gratis moeten worden beantwoord en veel tijd kosten.

Om dit te bewaken, treedt de commissie op als coördinator tussen vragers en aanbieders.

 

 

Werkwijze Co-working

Voor Co-working is er een ViB-lid met een vraagstuk over haar onderneming.

Dit vraagstuk is met iemand van de commissie voorbereid. Gezamenlijk wordt bekeken hoe en vanuit welke expertise er gekeken kan worden naar het vraagstuk. Het kan zijn dat een discussie, debat, intervisie of een organisatie opstelling wenselijk is.

Elk vraagstuk wordt dus met maatwerk aangepakt.

Leden worden persoonlijk uitgenodigd deel te nemen, maar het kan ook (afhankelijk van het vraagstuk) dat er via social media of de ViB-bijeenkomsten een oproep wordt gedaan deel te nemen.

Ook wordt bepaald of er een gespreksleider nodig is en wie dat zou kunnen zijn.

Op de afgesproken datum vindt er een meeting plaats waar het vraagstuk verder uitgewerkt wordt.

 

Tijdens de ViB-events zal aan alle aanwezigen gevraagd worden een vraagformulier in te vullen met een mogelijk vraagstuk van jouw bedrijf. Ook zit er een vraag bij of je jouw vraagstuk wil inbrengen op 18 februari 2016. We zien dan gelijk of leden soms dezelfde vraag hebben, of juist heel uiteenlopend.

Alle ingevulde vragen worden in de commissie bekeken en dan wordt er samen met het betreffende ViB-lid, wiens vraagstuk ingebracht wordt, bepaald hoe we het verder gaan aanpakken.

 

 

Voorbeelden van vraagstukken

Aan de reacties tot nu toe van ViB-leden is te merken dat en een grote behoefte bestaat aan een uitwisseling van professionele kennis.

Tijdens de tweede bijeenkomst borrelde bij de commissieleden al spontaan enkele vraagstukken op, die voor Co-working in aanmerking kunnen komen.

  • Ik heb een nieuwe dienst bij mijn bedrijf, ik geloof erin, maar krijg hem niet verkocht.
  • Hoe ga ik om met personeelsleden die er de kantjes maar van af blijven lopen, hoe pakken andere bedrijven dit aan?
  • Door de crisis is mijn omzet gehalveerd, wat nu?
  • We hebben bij het ViB een sponsorplan geïntroduceerd, maar hoe nu verder?
  • Ik ben veel tijd kwijt aan betalingsherinneringen, hoe krijg ik debiteuren zo ver dat ze sneller betalen?
  • Hoe bepaal ik mijn uurtarief?
  • Hoe zet ik social media in om mijn omzet te verhogen?
  • Moet ik stoppen of doorgaan met een bepaalde dienst?
  • ………………………………………………..
  • jouw vraag?

 

We gaan ervan uit dat jullie net zo enthousiast zijn als wij. Vragen voor extra informatie kun je stellen aan één van de leden van de commissie. Heb je een vraagstuk over jouw bedrijf dat je graag in wilt brengen, dan kan je die doorgeven aan de ViB Co-working Commissie.

Eva, Fiorella en Ellen